کتاب فعالیت سیاسی منتشر شد به قلم سجاد ایزدهی؛

کتاب فعالیت سیاسی منتشر شد

دهمین جلد از مجموعه یازده جلدی مهارتهای طلبگی با عنوان «فعالیت سیاسی»اثر سید سجاد ایزدهی به همت گروه سنت های حوزوی و آداب طلبگی مرکز پژوهش های جوان پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد. به گزارش پرس شیعه؛ فعالیت...