نمایی نزدیک از سحابی حباب تصویر روز ناسا؛

نمایی نزدیک از سحابی حباب

ناسا تصویری با شکوه از سحابی حباب منتشر کرد که به سادگی با تلسکوپ های کوچک قابل رویت است. به گزارش پرس شیعه؛ در این تصویر می توان سحابی حباب را که به سمت ستاره بزرگ مرکزی BD+۶۰۲۵۲۲ قرار گرفته است، رویت کرد. در سمت راست این...