توزیع افطارى و سحرى بین زائران بارگاه مطهر علوی

توزیع افطارى و سحرى بین زائران بارگاه مطهر علوی

خادمان مهمانسرای آستان علوی در اوقات افطار و سحر بین زائران بارگاه مطهر افطاری و سحری توزیع می کنند. به گزارش پرس شیعه؛ خادمان مهمانسرای آستان در لحظات پرفیض افطار و لحظات ملکوتی سحر بین زائران و مجاوران حاضر در حرم...