دانشجوی محجبه سخنران منتخب جشن فارغ التحصیلی دانشگاه ماساچوست شد

دانشجوی محجبه سخنران منتخب جشن فارغ التحصیلی دانشگاه ماساچوست شد

یک دختر مسلمان محجبه به عنوان نماینده دانشجویان در مراسم فارغ التحصیلی دانشگاه ماساچوست در آمریکا انتخاب شد. به گزارش پرس شیعه به نقل از aboutislam.net، یک دختر مسلمان محجبه به نمایندگی از دانشجویان به عنوان سخنران در مراسم...