مصریها، سیسی را به سخره گرفتند

مصریها، سیسی را به سخره گرفتند

استقبال اهانت آمیز از عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر در شهر کیگانی پایتخت رواندا در جریان شرکت در اجلاس اخیر سران آفریقا به سوژه ای میان مصریها در شبکه های اجتماعی بدل شده است. به گزارش پرس شیعه؛ فعالان شبکه های...