فرانسه؛ در مدرسه سیگار بکشید تا کشته نشوید

فرانسه؛ در مدرسه سیگار بکشید تا کشته نشوید

استعمال دخانیات در مدارس فرانسه آزاد شد؛ به این بهانه که از تهدیدهای تروریستی علیه دانش‌آموزان جلوگیری شود! به گزارش پرس شیعه، اتحادیه مدیران مدارس فرانسه به دانش آموزان اجازه داد که در داخل مدرسه دخانیات استعمال...