اجازه ورود بیگانگان به کشور را نخواهیم داد

اجازه ورود بیگانگان به کشور را نخواهیم داد

سخنگوی دولت به رسمیت شناخته شده لیبی بااشاره به گزارش ها در مورد اعزام نیرو برای انجام عملیات محرمانه، تاکید کر که دولت هرگز اجازه ورود نیروهای بیگانه به لیبی را نخواهد داد. به گزارش پرس شیعه؛ به نقل از خبرگزاری...