سیاست‌ های کلی انتخابات؛ گامی اساسی برای توسعه سیاسی کشور یادداشت؛

سیاست‌ های کلی انتخابات؛ گامی اساسی برای توسعه سیاسی کشور

سخنگوی شورای نگهبان، ابلاغ سیاست‌های کلی نظام انتخابات از سوی رهبر معظم انقلاب را گامی اساسی برای توسعه سیاسی کشور توصیف کرد.  عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی...