نماز پیروزی را در فلوجه می خوانیم سخنگوی نجباء :

نماز پیروزی را در فلوجه می خوانیم

سخنگوی نجباء در اولین روز از عملیات آزاد سازی شهر فلوجه از التماس بی سیمی تروریستها برای نیروی کمکی خبر داد و گفت: نماز پیروزی را در فلوجه می خوانیم. به گزارش پرس شیعه؛ در اولین ساعات از اعلام زمان صفر عملیات بزرگ...