سخن نرم جاذب قلب‌ها و الفت‌ دهنده میان انسان‌ ها است استاد حوزه علمیه:

سخن نرم جاذب قلب‌ها و الفت‌ دهنده میان انسان‌ ها است

استاد حوزه علمیه قم با اشاره به این که در عالم هستی چیزی مانند زبان و سخن گفتن در سعادت و شقاوت انسان مؤثر نیست، گفت: سخن نرم جاذب قلب ها و الفت دهنده میان انسان ها است. به گزارش پرس شیعه؛ حجت الاسلام رنجبر، استاد حوزه...