مثل معاویه سخی نباشیم

مثل معاویه سخی نباشیم

مرحوم حضرت آیت الله العظمی بهجت می فرمود: اگر قانع باشیم که از حرام اجتناب کنیم و به حلال اکتفا کنیم و در کارمان بین حلال و حرام فرق بگذاریم و مثل معاویه سخی نباشیم که به نور چشمی‌ها صد هزار بدهیم و دیگران را محروم...