اگر سد موصل تخریب شود!

اگر سد موصل تخریب شود!

مشاور دفتر نخست وزیری عراق تأکید کرد خطر تخریب سد موصل و تهدید آن برای این شهر، بر طرح‌های بازپس گیری این منطقه از گروه تروریستی داعش تأثیر خواهد گذاشت. به گزارش پرس شیعه، این مشاور دفتر نخست وزیری عراق که خواست نامش فاش...