سد محکم یمنی‌ ها در برابر پیشروی مزدوران عربستان

سد محکم یمنی‌ ها در برابر پیشروی مزدوران عربستان

نیروهای یمنی پیشروی مزدوران عربستان سعودی را در شهر شمالی نِهم متوقف کردند. به گزارش پرس شیعه؛نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن امروز جمعه مانع پیشروی مزدوران عربستان سعودی و متحدانش از دو محور به سوی کوه حریم و...