آمادگی مشروط حقانی برای مذاکرات صلح با دولت افغانستان

آمادگی مشروط حقانی برای مذاکرات صلح با دولت افغانستان

سراج الدین حقانی، معاون سرکرده طالبان اعلام کرد که آماده است به صورت مشروط با دولت افغانستان مذاکره کند. به گزارش پرس شیعه به نقل از «بخدی»، در پیامی که در سایت گروه طالبان به نقل از «سراج الدین حقانی» رهبر شبکه حقانی...