حضور آخوند ایرانی پشت سرترامپ در یک سخنرانی تبلیغاتی !

حضور آخوند ایرانی پشت سرترامپ در یک سخنرانی تبلیغاتی !

این فرد ایرانی نیست، بلکه یک لبنانی به نام محمد الحاج حسن و از مخالفان جریان مقاومت و جمهوری اسلامی ایران است ! متن شایعه " حضور یک روحانی ایرانی در سخنرانی انتخاباتی دونالد ترامپ !! " پاسخ شایعه ۱٫فردی که با لباس...