معاونان جدید ستاد کل نیروهای مسلح منصوب شدند

معاونان جدید ستاد کل نیروهای مسلح منصوب شدند

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح طی احکام جداگانه‌ ای معاونان جدید نیروی انسانی، آموزش و امور بسیج این ستاد را منصوب کرد. به گزارش پرس شیعه به نقل از دفتر ویژه رئیس ستادکل نیروهای مسلح، سرلشکر سید حسن فیروز آبادی رئیس ستادکل...