سیل جمعیت جوانان در اربعین بیانگر آهنگ سریع حرکت فرهنگ تشیع است سردار بهمن ریحانی؛

سیل جمعیت جوانان در اربعین بیانگر آهنگ سریع حرکت فرهنگ تشیع است

کرمانشاه - فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) گفت: سیل جمعیت جوانان در مراسم اربعین نشان از رشد جوانان ما در مسائل فرهنگی و آهنگ سریع حرکت فرهنگ تشیع است. به گزارش پرس شیعه؛ سردار بهمن ریحانی ظهر امروز شنبه در نشست خبری به...