افزایش نرخ جرایم رانندگی راهکار کاهش کشته های سوانح ترافیکی است

افزایش نرخ جرایم رانندگی راهکار کاهش کشته های سوانح ترافیکی است

رییس پلیس راهور تهران گفت: افزایش نرخ جرایم راهنمایی و رانندگی به عنوان یک راهکار جهت کاهش کشته های سوانح ترافیکی است. به گزارش پرس شیعه، سردار حسینی در سمینار بررسی بازدارندگی افزایش جرایم راهنمایی و رانندگی که در...