۲۱۰۰ طرح ارتقا امنیت اجتماعی در استان بوشهر اجرا شد

۲۱۰۰ طرح ارتقا امنیت اجتماعی در استان بوشهر اجرا شد

فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت: در اجرای طرح‌های مبارزه با مواد مخدر بیش از ۲ هزار ۱۰۰ طرح ارتقا امنیت اجتماعی اجرا و تعداد خودروهای توقیف شده حامل مواد مخدر ۸۰ درصد افزایش یافت. سردار حیدر عباس‌ زاده  از راه‌اندازی...