مردم ایران از سه اصل ولایت، نظام و قانون اساسی کوتاه نمی آیند فرمانده سپاه امام سجاد هرمزگان:

مردم ایران از سه اصل ولایت، نظام و قانون اساسی کوتاه نمی آیند

فرمانده سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان از سه اصل ولایت، نظام و قانون اساسی به عنوان خطوط قرمز یاد کرد و گفت: ملت فهیم و ولایتمدار ایران اسلامی به هیچ وجه از این سه اصل اساسی کوتاه نمی آیند. به گزارش پرس شیعه؛ سردار رضا ترابی...