آذربایجان غربی ۹ هزار شهید ‌تقدیم اسلام و انقلاب کرده است مدیرکل بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس آذربایجان غربی:

آذربایجان غربی ۹ هزار شهید ‌تقدیم اسلام و انقلاب کرده است

مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌ های دفاع مقدس آذربایجان غربی با بیان اینکه ۱۰۰ هزار و ۳۸ نفر رزمنده از این استان ‌در دفاع مقدس هشت ساله حضور داشتند، گفت‌: ‌‌مردم این استان بیش از ۹ هزار شهید در آن دوران تقدیم اسلام و...