هیچ گاه با آمریکا به نقطه مشترکی نخواهیم رسید فرمانده سپاه انصار الرضا (ع) خراسان جنوبی:

هیچ گاه با آمریکا به نقطه مشترکی نخواهیم رسید

بیرجند- فرمانده سپاه انصار الرضا (ع) خراسان جنوبی با بیان اینکه در حوزه مبانی با آمریکا به نقطه مشترکی نخواهیم رسید، گفت: شاخص اصلی و اساسی در جامعه رهبری است و باید تابع حکم رهبری باشیم. به گزارش پرس شیعه؛ سردار سید...