ناجا در تولید دانش از سایر نهادها پیشی گرفته است جانشین مرکز مطالعات راهبردی ناجا:

ناجا در تولید دانش از سایر نهادها پیشی گرفته است

شیراز- جانشین مرکز مطالعات راهبردی ناجا گفت: در دهه اخیر نیروی انتظامی در تولید دانش نسبت به تمامی سازمانهای دیگر پیشی گرفته است. به گزارش پرس شیعه؛ سردار سیروس سجادیان بعد از ظهر یکشنبه در آیین تقدیر از اساتید مرکز...