فرهنگ دفاعی توان دفاع از انقلاب را به دیپلمات های ما می دهد سردار عامری در نشست خبری:

فرهنگ دفاعی توان دفاع از انقلاب را به دیپلمات های ما می دهد

دبیر همایش ملی فرهنگ دفاعی گفت: آنچه به دیپلمات های ما توان دفاع از انقلاب را می دهد فرهنگ دفاعی است. به گزارش پرس شیعه؛ سردار داود عامری در نشست خبری «همایش ملی فرهنگ دفاعی» که بیست و ششم اردیبهشت ماه در مرکز همایش های...