سردارعلیرضا افشار:دنبال کردن اندیشه‌های امام (ره)، راه تداوم حکومت اسلامی است جانشین معاونت اموربسیج ستاد کل نیروهای مسلح:

سردارعلیرضا افشار:دنبال کردن اندیشه‌های امام (ره)، راه تداوم حکومت اسلامی است

سردار علیرضا افشار گفت: راه تداوم حکومت اسلامی حمایت و دنبال کردن اندیشه حضرت امام(ره) است. به گزارش پرس شیعه، سردار علیرضا افشار جانشین معاونت اموربسیج ستاد کل نیروهای مسلح در مصاحبه با رادیو گفتگو راه تداوم حکومت...