حضور پرشور جوانان انقلابی در جبهه مقاومت نشانه قدرت ماست فرمانده سپاه سید الشهدا استان تهران:

حضور پرشور جوانان انقلابی در جبهه مقاومت نشانه قدرت ماست

فرمانده سپاه سید الشهدا (ع) استان تهران گفت: امروز ما جوانان انقلابی فراوانی داریم که درخواست حضور در جبهه مقاومت دارند و با چنین جوانانی جای تاسف است که برخی مسؤولان فکر می کنند ما کم آورده ایم. به گزارش پرس شیعه؛ سردار...