دشمنان اسلام برای غارت فرهنگی نسل جوان برنامه ریزی کرده اند فرمانده سپاه انصار الحسین (ع) همدان:

دشمنان اسلام برای غارت فرهنگی نسل جوان برنامه ریزی کرده اند

همدان - فرمانده سپاه انصار الحسین (ع) همدان با بیان اینکه تمام تلاش دشمنان، گرفتن نسل جوان از جامعه اسلامی است، گفت: دشمنان برای تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی و غارت فرهنگی برنامه‌ریزی کرده‌ اند. به گزارش پرس شیعه؛...