دیدار فرزند ناخلف یکی از مسؤولان کشور با فرقه ضاله بهائیت دلیلی بر تحقق نفوذ در بدنه نظام است سردار غیب پور؛

دیدار فرزند ناخلف یکی از مسؤولان کشور با فرقه ضاله بهائیت دلیلی بر تحقق نفوذ در بدنه نظام است

سردار غیب پور گفت: دیدار فرزند ناخلف یکی از مسؤولان کشور با فرقه ضاله بهائیت دلیلی بر تحقق نفوذ در بدنه نظام است. به گزارش پرس شیعه؛ همایش تجدید میثاق بسیجیان گردان های امام حسین (ع) و تخصصی تیپ ۸۳ امام صادق(ع) با...