دوستی آمریکا را هم دیدیم

دوستی آمریکا را هم دیدیم

رییس سازمان بسیج مستضعفان کشور با بیان اینکه آمریکا به مجلس و انتخابات آینده ما چشم دوخته است، گفت: خوش بین بودن به آمریکا نشانه نفوذپذیری است. به گزارش پرس شیعه، سردار محمدرضا نقدی ظهر پنجشنبه در همایش گفتمان مقاومت و...