تلاش دشمن در جهت تاثیر و نفوذ بر روی نیروی انسانی است رئیس دفتر نظامی فرماندهی معظم کل قوا:

تلاش دشمن در جهت تاثیر و نفوذ بر روی نیروی انسانی است

رئیس دفتر نظامی فرماندهی معظم کل قوا گفت: تلاش دشمن در جهت تاثیر و نفوذ بر روی نیروی انسانی است و برای این کار برنامه تهاجم فرهنگی را در دستور کار خود قرار داده است. به گزارش پرس شیعه؛ سردار محمد شیرازی رئیس دفتر نظامی...