مهمترین رسالت پلیس افتخاری امر به معروف و نهی از منکر است فرمانده انتظامی استان همدان:

مهمترین رسالت پلیس افتخاری امر به معروف و نهی از منکر است

همدان - فرمانده انتظامی استان همدان یکی از مهمترین رسالت های پلیس افتخاری را امر به معروف و نهی از منکر برشمرد. به گزارش پرس شیعه، سردار حاجی محمد مهدیان نسب بعدازظهر شنبه در جمع اعضای پلیس افتخاری امنیت را یک تولید...