قدرت حاکمیت فرهنگ ایثار و شهادت در کشور تهدید های آمریکا را خنثی کرد معاون هماهنگ کننده نمایندگی ولی فقیه در بسیج مستضعفین:

قدرت حاکمیت فرهنگ ایثار و شهادت در کشور تهدید های آمریکا را خنثی کرد

معاون هماهنگ کننده نمایندگی ولی فقیه در بسیج مستضعفین با بیان این که فرهنگ ایثار و شهادت سبب ناتوانی دشمن می‌شود، گفت: آمریکا با تمام وجود تهدیدها و گزینه های روی میزش را به دلیل حاکمیت فرهنگ ایثار و شهادت در بین...