رهبر انقلاب شکست حامیان تروریست را پیش بینی کرده بودند جانشین مجتمع آموزشی امام حسین (ع) مطرح کرد:

رهبر انقلاب شکست حامیان تروریست را پیش بینی کرده بودند

چادگان - جانشین مجتمع آموزشی امام حسین (ع) گفت: رهبر انقلاب در نامه به جوانان اروپا شکست حامیان تروریست را پیش بینی کرده بودند. به گزارش پرس شیعه؛ سردار ناصر شعبانی ظهر دوشنبه، در جمع سه هزار نفر از مردم چادگان و خانواده...