آخرین وضعیت پسر تلگرامی

آخرین وضعیت پسر تلگرامی

رئیس پلیس فتا ناجا با اشاره به آزادی جوان موسوم به پسر جنجالی تلگرام با قرار وثیقه، آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده وی و انگیزه او از اقدام دردسرسازش را تشریح کرد. به گزارش پرس شیعه؛ سردار کمال هادیانفر با اشاره به آخرین...