نگاه جهادی در عمل خواسته هایش را نشان می دهد فرمانده سپاه امام رضا (ع):

نگاه جهادی در عمل خواسته هایش را نشان می دهد

مشهد- فرمانده سپاه امام رضا (ع) گفت: نگاه جهادی به داشته ها توجه ندارد و در عمل خواسته هایش را نشان می دهد و این توجه به رفع نیازها بوده و باید این نیاز در تمامی بخش ها برآورده شود. به گزارش پرس شیعه؛ سردار یعقوبلی مزاری...