توفیق اجباری زندگی در «سرزمین خلافت»!

توفیق اجباری زندگی در «سرزمین خلافت»!

داعش ۵۴ نفر از اهالی استان کرکوک را به اتهام «ترک سرزمین خلافت» بازداشت کرد. به گزارش پرس شیعه؛ یک منبع امنیتی در استان کرکوک به پایگاه شبکۀ السومریۀ عراق گفت داعش ۵۴ نفر از اهالی این استان را به تهام «ترک سرزمین خلافت»...