درمان نوعی سرطان خون مهاجم در کودکان با سلول‌های بنیادی

درمان نوعی سرطان خون مهاجم در کودکان با سلول‌های بنیادی

محققان در راستای درمان نوعی سرطان خون مهاجم در کودکان با سلول های بنیادی گام برداشتند. به گزارش پرس شیعه؛ به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سلول های بنیادی، مطالعه ای در مرکز سرطان دانشگاه کلرادو پیش ساز های اولیه سلول های T...