صیانت از حریم ولایت فقیه در تمام امور باید مد نظر قرار گیرد سرلشگر ایزدی:

صیانت از حریم ولایت فقیه در تمام امور باید مد نظر قرار گیرد

اراک - معاون امور راهبردی و اشراف کلی فرمانده معظم کل قوا گفت: امروز صیانت از حریم ولایت فقیه به عنوان پایه و اساس نظام اسلامی، در تمام امور باید مدنظر قرار گیرد. به گزارش پرس شیعه؛ سرلشگر پاسدار مصطفی ایزدی ظهر پنجشنبه...