نیوزلند بهترین محل برای سرمایه گذاری های غیر قانونی است بررسی اسناد پاناما نشان داد؛

نیوزلند بهترین محل برای سرمایه گذاری های غیر قانونی است

کشور نیوزلند به واسطه قوانین مالیاتی آسان، وام های اعتباری سنگین و امنیت حقوقی بالا به بهترین محل برای آنهایی تبدیل شده که قصد سرمایه گذاری های بی دردسر و فرار از پرداخت مالیات را دارند. به گزارش پرس شیعه به نقل از...