سرنوشت شوم قاتلان امام حسین (ع)

سرنوشت شوم قاتلان امام حسین (ع)

معرفی چند تن از دشمنان و قاتلان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) که سرنوشت شومی در انتظارشان بود. معرفی چند تن از دشمنان و قاتلان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و سرنوشت شوم آنان در این جهان را در این گزارش بخوانید. - ابن...