سرنوشت شیخ وهابی که در مسجد به یک کودک تجاوز کرد

سرنوشت شیخ وهابی که در مسجد به یک کودک تجاوز کرد

یک پیش نماز وهابی در انگلیس به جرم تجاز به یک کودک، دستگیر و زندانی شد. به گزارش پرس شیعه؛ روزنامه دیلی میل نوشت پلیس ناحیه یورکشایر یک پیش نماز افراطی را به نام " نور " به جرم آزار و اذیت جنسی یک کودک در سرویس بهداشتی...