بکارگیری پهپاد مهاجر M۲ به‌عنوان هواپیمای شناسایی دشمن فرضی در رزمایش بیت‌ المقدس ۲۸ صورت گرفت؛

بکارگیری پهپاد مهاجر M۲ به‌عنوان هواپیمای شناسایی دشمن فرضی

در دومین روز از رزمایش بیت‌المقدس ۲۸ پهپاد مهاجر M۲ تحت عنوان هواپیمای شناسایی در منطقه عملیات و رزمایش حضور دارند و به‌صورت دشمن فرضی عمل می کنند. به گزارش پرس شیعه؛ سرهنگ رضا خاکی، فرمانده گروه پهپادی نزاجا ارتش در...