روز قدس فرصتی برای تسری اسلام به سراسر جهان است فرمانده سپاه ناحیه صومعه سرا:

روز قدس فرصتی برای تسری اسلام به سراسر جهان است

صومعه سرا - فرمانده سپاه ناحیه صومعه سرا با تاکید بر اهمیت حضور پرشور مردم در راهپیمایی روز قدس گفت: روز قدس که از ابتکارات امام خمینی (ره) است،فرصتی برای تسری اسلام به سراسر جهان است. به گزارش پرس شیعه؛ سرهنگ کیا عاشوری...