جایزه نقدی برای سرودن شعر اهانت آمیز علیه رئیس جمهور ترکیه یک مجله انگلیسی پیشنهاد داد:

جایزه نقدی برای سرودن شعر اهانت آمیز علیه رئیس جمهور ترکیه

یک هزار پوند جایزه رقابتی است که از سوی یک مجله انگلیسی برای توهین شخصی به رئیس جمهور ترکیه راه اندازی شده است. به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری دویچه وله،‌ یک مجله انگلیسی با نام «اسپکتیتور» از روز دوشنبه مسابقه...