کنشگری بیشتر سرویس اطلاعات خارجی در تأمین امنیت شهروندان روسیه ولادیمیر پوتین تأکید کرد:

کنشگری بیشتر سرویس اطلاعات خارجی در تأمین امنیت شهروندان روسیه

رئیس جمهور روسیه در سخنانی خواستار کنشگری بیشتر سرویس اطلاعات خارجی این کشور در تأمین امنیت شهروندان روسیه شد. به گزارش پرس شیعه به نقل از اسپوتنیک، رئیس جمهور روسیه در سخنانی خواستار عملکرد مبدعانه تر سرویس اطلاعات...