عربستان همچنان به صلح با اسرائیل پایبند است رئیس پیشین سرویس اطلاعات عربستان:

عربستان همچنان به صلح با اسرائیل پایبند است

ترکی الفیصل رئیس پیشین سرویس اطلاعات عربستان سعودی اذعان کرد که این کشور همچنان به صلح با رژیم صهیونیستی پایبند است. به گزارش پرس شیعه، به نقل از روزنامه "رأی الیوم" ترکی الفیصل در مصاحبه با روزنامه فرانسوی لوموند در...