جلوگیری از ورود سرویس مدارس به منطقه الدراز بحرین

جلوگیری از ورود سرویس مدارس به منطقه الدراز بحرین

نظام حاکم بحرین مانع ورود سرویس های مدارس به منطقه الدراز می شود، و ورود به این منطقه را مستلزم اخذ مجوز از اداره راهنمایی و رانندگی اعلام کرده است. به گزارش پرس شیعه؛ گروهی از مردم بحرین در اعتراض به سلب تابعیت آیت...