فرار عناصر القاعده از شهر زنجبار در جنوب یمن

فرار عناصر القاعده از شهر زنجبار در جنوب یمن

اهالی جنوب یمن از خروج عناصر گروه القاعده از شهر زنجبار در جنوب این کشور به سوی مناطق نامشخصی خبر دادند. به گزارش پرس شیعه؛ به گفته اهالی جنوب یمن، عناصر القاعده مواضع تحت کنترل خود را در شهر زنجبار به سوی مناطق نامشخص...