آخرین مصاحبه سخنگوی جبهه النصره پیش از هلاکتش

آخرین مصاحبه سخنگوی جبهه النصره پیش از هلاکتش

ابوفراس السوری یکی از سرکردگان ارشد النصره چند روز پیش در شمال سوریه کشته شد؛ بلال عبدالکریم خبرنگار آمریکایی پیش از هلاکتش با وی مصاحبه کرد. به گزارش پرس شیعه؛ عبدالکریم می گوید که این مصاحبه کمی قبل از هلاکت ابوفراس...