دلارهای سعودی در جیب نخست وزیر مالزی برای سرکوب شیعیان سرکوب شیعیان

دلارهای سعودی در جیب نخست وزیر مالزی برای سرکوب شیعیان

خاندان آل سعود در راستای گسترش وهابیت در مالزی و سرکوبی شیعیان این کشور به «نجیب رزاق» نخست وزیر این کشور ۶۸۱ میلیون دلار رشوه دادند. به گزارش پرس شیعه به نقل از مهر «نجیب تون رزاق» ششمین نخست وزیر مالزی است که پس از...